Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do naszego biura w Krakowie i w Tychach wszystkich chętnych do współpracy z nami.

Na przesyłanych do nas aplikacjach prosimy o dopisanie klauzuli dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w procesie rekrutacji o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Zostań naszym pracownikiem

Zostań naszym wolontariuszem

Nasi wolontariusze aktywnie uczestniczą w realizacji bieżących działań i akcji fundacji oraz realizują własne projekty. Zadania dla Ciebie dopasujemy do Twojego wieku, wykształcenia, pochodzenia i miejsca zamieszania.
Razem możemy więcej! Nie czekaj i napisz do nas:  IB-Polska-Krakow@internationaler-bund.de

Nasza fundacja korzysta ze wsparcia serwisu z ofertami pracy Praca w Krakowie.