[PL] [UA] [ENG]
PL Cykl 4 dwugodzinnych spotkań z grupą młodzieży 12-16 lat z Polski i Ukrainy.

Warsztaty łączące uważność na siebie w kontakcie z przyrodą, przywoływanie wspomnień związanych z roślinami, które pamiętamy z dzieciństwa, drzew na które wchodziliśmy, zapachów.

Spotkanie mają zachęcać do samodzielnego dostarczania sobie takich terapeutycznych  kontaktów z przyrodą. Podczas 4 dwugodzinnych warsztatów – spotkamy się z samymi sobą i naturą. Zanurzymy w leśne medytacje. Wyciszymy, odsapniemy, odpoczniemy od telefonów. Złapiemy chwilę spokoju, może zachwytu. Pracować będziemy w oparciu o oparciu o elementy  arte i hortiterapii – czyli właśnie terapeutycznych spotkaniach z przyrodą.  W wolności  tworzenia i doświadczania bez ocen.

Na warsztaty warto zabrać ze sobą swój koc lub coś do rozłożenia na trawie, coś w razie deszczu – choć będzie też możliwość, by się przed nim schronić w wiacie.

Miejsce spotkania: wejście do Parku Skałki Twardowskiego od strony Jednostki Wojskowej przy ul. Tynieckiej. Dojazd autobusem 112 lub 162. Przystanek: Park „Skały Twardowskiego”.
Godzina: 11.00-13.00
Daty spotkań: 27.05, 03.06, 10.06, 24.06

Edukatorki:
Justyna Bober – horti i arteterapeutka, pasjonatka przyrody i ogrodnictwa. Zanurzanie się w dzikiej przyrodzie jest dla mnie treningiem uważności.  To tam oddycham swobodnie, nabieram lekkości.  Czerpię garściami inspirację i nie przestaję się dziwić.  Wracam zawsze odnowiona, z poczuciem bycia częścią większej całości. Takie jest też przesłanie prowadzonych przeze mnie warsztatów.
Olena Zapolska – architektka krajobrazu z wykształcenia i powołania. Projektuję ogrody, uczę i obserwuję fascynujące przyrodnicze zależności.

UA Серія з 4 двогодинних зустрічей з групою молоді, 12-16 осіб з Польщі та України.

Майстер-класи активують власні відчуття у контакті з природою, викликають спогади, пов’язані з рослинами, які ми пам’ятаємо з дитинства, деревами, на які ми залазили, запахами.

Зустріч має заохотити людей до контактів з природою, що має і певний терапевтичний ефект. Протягом 4 двогодинних майстер-класів ми зустрінемося з собою та природою. Ми зануримося в лісові медитації. Ми заспокоїмося, розслабимося, відпочинемо від телефонів. Зловимо мить спокою, може, насолоди. Ми працюватимемо на основі елементів арте та хортітерапії – тобто лікувальних зустрічей з природою. У вільному просторі творчості та відчуттів без суджень.

Варто взяти на майстер-клас свою ковдру чи коцик, щоби розстелити на траві та щось на випадок дощу – хоча від нього теж буде можливість сховатися.

Місце зустрічі:
вхід до парку Skałki Twardowskiego з боку Військової частини на вул. Тинєцка (Tyniecka). Доїзд автобусом 112 або 162; зупинка: Park ”Skały Twardowskiego”
Час: 11.00-13.00
Дати зустрічей: 
27.05, 03.06, 10.06, 24.06

Ведучі:
Юстина Бобер – хорті та арт-терапевт, захоплена природою та садівництвом. Занурення в дику природу для мене є тренуванням усвідомленості. Саме там я дихаю вільно, набуваю легкості. Черпаю пригорщами натхнення і не перестаю дивуватися. Я завжди повертаюся оновленою, з відчуттям, що я є частиною великого цілого. Це також меседж семінарів, які я проводжу.
Олена Запольська – ландшафтний архітектор за освітою та покликанням. Я проектую сади, викладаю та спостерігаю захоплюючі природні залежності.

ENG A series of 4 two-hour meetings with a group of youth, 12-16 years old from Poland and Ukraine.

Workshops combining mindfulness in contact with nature, recalling memories related to plants we remember from childhood, trees we climbed, smells.

The meeting should encourage people to come into contact with nature, which also has a certain therapeutic effect. During 4 two-hour master classes, we will meet ourselves and nature. We will immerse ourselves in forest meditations. We will calm down, relax, take a break from our phones. Let’s catch a moment of peace, maybe pleasure. We will work on the basis of elements of art and hortitherapy – i.e. healing encounters with nature. In the free space of creativity and feelings without judgment.

It is worth taking your blanket to the master class to spread on the grass and something in case of rain – although there will also be an opportunity to hide from it.

Meeting point:
entrance to the Skałki Twardowskiego Park from the side of the Military Unit on the street Tyniecka. Arrival by bus 112 or 162; bus stop: Park „Skały Twardowskiego”
Time: 11.00-13.00
Meeting dates: 
 27.05, 03.06, 10.06, 24.06

Educators:
Justyna Bober – horti and art therapist, passionate about nature and gardening. Immersing myself in wild nature is mindfulness training for me. It is there that I breathe freely, I gain lightness. I draw handfuls of inspiration and never cease to be surprised. I always come back renewed, with the feeling of being part of a greater whole. This is also the message of the workshops I run.
Olena Zapolska – landscape architect by education and vocation. I design gardens, teach and observe fascinating natural relationships.

___________________________
Projekt Kraków Wspólnie jest realizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), z którego środków zadanie to jest finansowane.
Проект «Краків Спільно» реалізується «Internationaler Bund Polska» у співпраці з Департаментом освіти міста Кракова та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), який фінансує це завдання.
The Krakow Together project is implemented by the Internationaler Bund Polska Foundation in cooperation with the Education Department of the City of Krakow and the United Nations Children’s Fund (UNICEF), from which this task is financed.