Wielokulturowość - zrealizowane

//Wielokulturowość - zrealizowane
„Wsparcie Uchodzców z Ukrainy” – prowadzenie punktu wydawania żywności, w celu zapewnienia jedzenia dla Uchodźców z Ukrainy.2023-08-09T23:18:42+02:00
„Wsparcie Uchodźców z Ukrainy” – prowadzenie trzech magazynów oraz udzielanie wsparcia przez konsultantów dla Uchodźców z Ukrainy2022-05-23T12:06:59+02:00
Centrum Wielokulturowe w Krakowie 20212022-08-24T12:26:16+02:00
Empatia i wielokulturowość – warsztaty dla nauczycieli i edukatorów2021-02-11T22:27:35+01:00
Empatia i wielokulturowość – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych2021-02-11T22:20:10+01:00
Europejski wolontariat na rzecz wielokulturowości i integracji europejskiej!2021-03-11T20:58:38+01:00
Dive into heritage2023-02-17T20:56:35+01:00
Keep the cultural flame burning2021-03-11T21:07:39+01:00
Youth for diverse Europe2021-03-11T21:11:02+01:00