Projekty finansowane przez UE

/Projekty finansowane przez UE
Be ECO-logical2023-02-17T21:13:11+01:00
Mobilność i doświadczenie – praktyki zagraniczne dla osób ze specjalnymi potrzebami2021-09-29T20:04:21+02:00
Well volunteering2024-03-04T22:54:54+01:00
INTERgenerations2023-02-17T20:52:35+01:00
Eco Solidarity2024-03-04T22:55:10+01:00
Bez przeszkód – aktywna integracja społeczno-zawodowa osób niewidomych i niedowidzących2024-01-24T16:20:26+01:00
Work ReACT – podsumowanie wymiany młodzieżowej w Rumunii2021-03-11T20:57:48+01:00
VAPE – Volunteering in Central, East and West Europe: A Pathway to Employment2021-03-11T20:53:21+01:00
EVS Global – seminarium kontaktowe w Bułgarii2021-03-11T20:53:45+01:00