Projekty finansowane przez UE

/Projekty finansowane przez UE
Mobilność i doświadczenie – praktyki zagraniczne dla osób ze specjalnymi potrzebami2021-09-29T20:04:21+02:00
INTERgenerations2021-03-12T16:17:13+01:00
Eco Solidarity2021-03-12T17:24:53+01:00
Bez przeszkód – aktywna integracja społeczno-zawodowa osób niewidomych i niedowidzących2021-03-11T21:32:46+01:00
Work ReACT – podsumowanie wymiany młodzieżowej w Rumunii2021-03-11T20:57:48+01:00
VAPE – Volunteering in Central, East and West Europe: A Pathway to Employment2021-03-11T20:53:21+01:00
EVS Global – seminarium kontaktowe w Bułgarii2021-03-11T20:53:45+01:00
Seminarium kontaktowe programu Erasmus + Edukacja Dorosłych2021-03-11T20:54:08+01:00
PUMEC – Professional usage of media in educational context2021-03-11T20:54:33+01:00
Warsztaty Grundtvig – Six Colorful Ways2021-03-11T20:54:45+01:00