ORGANIZACJE GOSZCZĄCE

Nasi wolontariusze zagraniczny wspierają w codziennej pracy następujące placówki:

Zespół Szkół w Waganowicach

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach to jedyna szkoła z oddziałami integracyjnymi i klasami specjalnymi w Gminie Słomniki. W skład Zespołu  Szkół w Waganowicach wchodzi oddział przedszkolny, Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum i Specjalna Szkoła Zawodowa Przysposabiająca do Pracy. Wszystkie oddziały są integracyjne, dodatkowo uruchomiliśmy klasy specjalne. Dla uczniów niepełnosprawnych organizujemy również zajęcia z wczesnego wspomagania, a dla niepełnosprawnych w stopniu głębokim zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domu dbając przy tym, aby mieli kontakt z rówieśnikami w szkole. Do pozornie małej wiejskiej szkoły uczęszcza ok. 200 uczniów w tym ok. 70 niepełnosprawnych.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Centrum Autyzmu

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych jest placówką obejmującą całościowym oddziaływaniem terapeutyczno – edukacyjnym uczniów z autyzmem oraz pokrewnymi niepełnosprawnościami. Uczniowie Centrum Autyzmu to dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 roku życia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w normie intelektualnej lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Na terenie Ośrodka działa również przedszkole oraz zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który obejmuje opieką dzieci od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego.

Zespół Szkół Specjalnych nr  11 w Krakowie 

Szkoła powstała w lutym 1990 r. W placówce uczą się dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 24 lat, o specjalnych potrzebach edukacyjnych z niepełnosprawnością sprzężoną: ruchową, intelektualną, sensoryczną, związaną z komunikacją i zachowaniem. W budynku przy al. Dygasińskiego 25 mieści się 12 klas, a przy ul. Dobczyckiej 20 – 13. Klasy są czteroosobowe, w każdej pracuje jednocześnie nauczyciel i asystent nauczyciela. Dla około 20 uczniów prowadzona jest edukacja domowa. Działający przy szkole zespół wczesnego wspomagania rozwoju obejmuje opieką 35 rodzin z dziećmi w wieku 0 – 7 lat.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Krakowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11  im. Krakowskiej Straży Pożarnej położony jest w krakowskiej dzielnicy Nowy Bieżanów. Szkoła działa od 1979 roku. Obecnie uczęszcza do niej ponad 800 uczniów w wieku od 3 do 15 lat. Szkoła posiada doskonale wyposażone pracownie komputerowe, stałe łącze internetowe, liczne klasopracownie, dwie świetlice, stołówkę, salę gimnastyczną, bibliotekę, szkolny ogródek z placem zabaw. Szkoła dba o bezpieczeństwo swoich uczniów, zapewnia im opiekę lekarza, stomatologa oraz pielęgniarki. Od października 2015 roku przy szkole działa również przedszkole, do którego uczęszczają grupy dzieci 3-5 letnich.

Samorządowe Przedszkole 92

Samorządowe Przedszkole nr 92 mieści się w dwóch budynkach architektonicznie przypominających przedwojenne dworki otoczone dużymi, pięknymi ogrodami. Zlokalizowane są one na malowniczych wzgórzach Krzemionek Podgórskich przy ul. Parkowej 14 oraz ul. Krzemionki 33, z dala od ruchliwych ulic i miejskiego zgiełku. Do przedszkola uczęszczają dzieci rodziców mieszkających bądź pracujących w pobliżu przedszkola. Są to dzieci w wieku 3-6 lat, z rodzin o różnym tle społecznym i ekonomicznym.

ZAGRANICZNE ORGANIZACJE GOSZCZĄCE I WSPIERAJĄCE

Obecnie najczęściej współpracujemy z następującymi organizacjami:

Stranaidea (Włochy)

FairBund e. V (Niemcy)

Intercambia (Hiszpania)

Internationaler Bund  (Niemcy)

System&Generation (Turcja)