PL/ENG/UA/RU

Stary Kleparz

🤩 Z radością i ekscytacją zaczynamy serię postów dedykowaną Nowym Krakowianom – czyli osobom, które wybrały Kraków na swój dom i może nie znają jeszcze jego wszystkich zakamarków.

😎 Dlatego śpieszymy z pomocą i co tydzień będziemy publikować posty o miejscach, które pełnią istotną rolę dla lokalnej społeczności!

Nasz wybór jest bardzo subiektywny, dlatego zachęcamy do dzielenia się w komentarzach swoimi ulubionymi krakowskimi miejscami 🙂

🍋 Kiedy życie daje ci cytryny, powiedz że wolisz te ze Starego Kleparza!

⏳️Zaledwie kilka minut spacerem od Rynku Głównego zobaczycie zupełnie inny świat, gdzie zamiast spacerować wąskimi uliczkami starego miasta, można zgubić się w alejkach pełnych świeżych warzyw, owoców, regionalnych serów i innych przysmaków🧀

Położony nieopodal ulicy Długiej, na Rynku Kleparskim, Stary Kleparz stał się ostatnio modnym miejscem weekendowych zakupów spożywczych🛍 Na tym rynku odbywa się wiele festiwali kulinarnych i degustacji. Ale to miejsce to przede wszystkim gwarancja zawsze świeżych ziół, jajek od lokalnych rolników i najsłodszych pomidorów w Krakowie🍅 Co więcej, jeśli sami gotujecie, na Starym Kleparzu znajdziecie różne garnki, tarki i inne przybory kuchenne. Podczas wizyty na Kleparzu możecie także odwdzięczyć się swoim stopom kupując im parę skarpetek – zasługują na to po całym tym chodzeniu🧦

ENG

🤩 With joy and excitement, we begin a series of posts dedicated to New Cracovians – that is, people who have chosen Krakow as their home and may not yet know all its nooks and crannies.

😎That’s why we’re happy to help and will publish weekly posts about places that play an essential role in the local community!

Our selection is very subjective, so feel free to share your favourite Krakow places in the comments 🙂

🍋When life gives you lemons, say you prefer the ones from the Stary Kleparz!

⏳️Just a few minutes walk from the Main Square, you can see a completely different world, where instead of the narrow streets of the old town, you can get lost in the alleys full of fresh vegetables, fruit, regional cheeses, and other delicacies🧀

Stary Kleparz, located close to Długa Street at Rynek Kleparski Square, has recently become a fashionable place for weekend grocery shopping🛍 There are plenty of culinary festivals and tastings happening in this market. But it is, most of all, a guarantee of always getting freshly cut herbs, eggs from local farmers, and the sweetest tomatoes in Kraków🍅 Moreover, if you are into cooking yourself, in Stary Kleparz, you can find various pots, graters, and other utensils. Thanks to Stary Kleparz, you can even make your feet happy by buying a pair of socks for them – they deserve it after all of this walking🧦

UA

🤩 З радістю та хвилюванням ми розпочинаємо серію публікацій, присвячених новим краків’янам – тобто людям, які обрали Краків своєю домівкою і, можливо, ще не знають усіх його куточків.

😎 Тому ми поспішаємо на допомогу і щотижня публікуватимемо дописи про місця, які відіграють важливу роль для місцевої громади!

Наша добірка дуже суб’єктивна, тому не соромтеся ділитися своїми улюбленими краківськими місцями в коментарях 🙂

🍋Коли життя дарує тобі лимони, скажи, що ти віддаєш перевагу лимонам зі Старого Клепажа!

⏳️Лише в кількох хвилинах ходьби від Головного Ринку ви побачите зовсім інший світ, де замість прогулянки вузькими вуличками старого міста, ви можете загубитися в провулках, повних свіжих овочів, фруктів, регіональних сирів та інших делікатесів🧀

Розташований на вулиці Длуга, Старий Клепаж останнім часом став модним місцем для шопінгу на вихідних🛍 На цьому ринку проводиться багато кулінарних фестивалів та дегустацій. Але це місце – це перш за все гарантія завжди свіжої зелені, яєць від місцевих фермерів та найсолодших помідорів у Кракові🍅 Більше того, якщо ви готуєте самі, на Старому Клепажі ви знайдете різноманітні каструлі, сковорідки та інше кухонне начиння. Відвідавши Клепаж, ви також можете віддячити своїм ногам, купивши їм пару шкарпеток – вони заслуговують на це після стількох піших прогулянок🧦

RU

🤩 С радостью и волнением мы начинаем серию публикаций, посвященных новым краковчанам – то есть людям, которые выбрали Краков своим домом и, возможно, еще не знают всех его уголков.

😎 Поэтому мы спешим на помощь и еженедельно будем публиковать сообщения о местах, которые играют важную роль для местной общины!

Наша подборка очень субъективная, поэтому не стесняйтесь делиться своими любимыми краковскими местами в комментариях 🙂

🍋 Когда жизнь дарит тебе лимоны, скажи, что ты предпочитаешь лимоны из Старого Клепажа!

⏳️Всего лишь в нескольких минутах ходьбы от Главного Рынка вы увидите совсем другой мир, где вместо прогулки узкими улочками старого города, вы можете затеряться в переулках, полных свежих овощей, фруктов, региональных сыров и других деликатесов🧀

Расположенный на улице Длуга, Старый Клепаж в последнее время стал модным местом для шопинга на выходных🛍 На этом рынке проводится много кулинарных фестивалей и дегустаций. Но это место – это прежде всего гарантия всегда свежей зелени, яиц от местных фермеров и самых сладких помидоров в Кракове🍅 Более того, если вы готовите сами, на Старом Клепаже вы найдете разнообразные кастрюли, сковородки и другую кухонную утварь. Посетив Клепаж, вы также можете отблагодарить свои ноги, купив им пару носков – они заслуживают этого после стольких пеших прогулок🧦