Dokumenty RODO

Regulamin Centrum Wielokulturowego
i Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie

Regulamin nadawania Patronatu przez Centrum Wielokulturowe w Krakowie