Partnerzy Centrum Wielokulturowości w Krakowie

Głównym operatorem Centrum Wielokulturowego w Krakowie w roku 2022 są Fundacja Internationaler Bund Polska oraz Fundacja Zustricz. Partnerami współprowadzącymi działania Centrum są organizacje i inicjatywy:

Finansowanie

Projekt wspófinansowany jest ze środków Gminy Miasta Kraków.