KIEDY: 30.09.2023

W GODZINACH: 10:00-11:00
ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków
DLA KOGO: dla osób 1 – 4 lata
Prowadzenie: Aleksandra Jagielska – z zawodu nauczycielka przedszkola, hołduje zasadzie, że brudne dzieci to szczęśliwe dzieci.
Uwaga – w związku z ograniczoną liczbą miejsc wypełnienie formularza nie oznacza zapisania się na zajęcia. Skontaktujemy się mailowo z każdym uczestnikiem w celu potwierdzenia zapisu.

Stay summer for a year! – sensoplasty for the youngest

WHEN: 30.09.2023
HOURS: 10:00-11:00
ADDRESS: Education and Support Center, Górali 24 estate, Kraków
FOR WHOM: for people 1 – 4 years old

Leading: Aleksandra Jagielska – a kindergarten teacher by profession, she adheres to the principle that dirty children are happy children.

Please note – due to the limited number of places, completing the form does not mean signing up for classes. We will contact each participant by e-mail to confirm registration.

Залишайся літо на цілий рік! – сенсопластика для наймолодших

КОЛИ: 30 вересня 2023 року
ГОДИНИ: 10:00-11:00
АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, Górali 24, Kraków
ДЛЯ КОГО: для осіб 1 – 4 років

Ведуча: Олександра Ягельська – вихователька дитячого садка за фахом, дотримується принципу, що брудні діти – це щасливі діти

Будь ласка, зверніть увагу – через обмежену кількість місць, заповнення форми не означає зарахування нa заняття. Ми зв’яжемося з кожним учасником електронною поштою, щоб підтвердити зарахування.