[PL] [ENG] [UA]

Zieloni przyjaciele – tworzenie ludzików z trawy

KIEDY: 30.09.2023
W GODZINACH: 12:00-13:00
ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków
DLA KOGO: dla osób 6 – 9 lat

Prowadzenie: Kaja Potocka – absolwentka studiów podyplomowych Terapia Ogrodnicza na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Uwaga – w związku z ograniczoną liczbą miejsc wypełnienie formularza nie oznacza zapisania się na zajęcia. Skontaktujemy się mailowo z każdym uczestnikiem w celu potwierdzenia zapisu.

Green friends – making grass people

WHEN: 30.09.2023
HOURS: 12:00-13:00
ADDRESS: Education and Support Center, Górali 24 estate, Kraków
FOR WHOM: for people 6 – 9 years old

Leading: Kaja Potocka – graduate of the postgraduate course Horticultural Therapy at the University of Agriculture in Krakow.

Please note – due to the limited number of places, completing the form does not mean signing up for classes. We will contact each participant by e-mail to confirm registration.

Майстер-клас: зелені друзі – створення трав’яних чоловічків

КОЛИ: 30 вересня 2023 року
ГОДИНИ: 12:00-13:00
АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, Górali 24, Kraków
ДЛЯ КОГО: для осіб 6 – 9 років

Ведуча: Кая Потоцька – випускниця аспірантури „Садівнича терапія” Краківського сільськогосподарського університету.

Будь ласка, зверніть увагу – через обмежену кількість місць, заповнення форми не означає зарахування нa заняття. Ми зв’яжемося з кожним учасником електронною поштою, щоб підтвердити зарахування.