[PL] [ENG] [UA]
PL Chór GospelSenior w Centrum Edukacji i Wsparcia już dzisiaj o 15!
Chór GospelSenior – to pierwszy w Krakowie chór gospel, w którym śpiewają sami seniorzy oraz pierwszy, stały chór działający na terenie Nowej Huty 🙌
 
ENG Concert of the Gospel Senior Choir today at Centrum Edukacji i Wsparcia at 3pm!
Performance: Gospel Senior Choir – this is the first gospel choir in Krakow in which seniors sing alone, and the first permanent choir operating in Nowa Huta 🙌
 
Виступає: Gospel Senior Choir – це перший хор у Кракові, в якому співають люди похилого віку, а також перший постійний хор, що діє в Новій Хуті 🙌