Język polski | Polish | Польська мова

[KLIK]

REGULAMIN udziału w kursach / Statute /_Статут

Język angielski | English | Aнглійська

Zapoznaj się z naszym harmonogramem zajęć lub dowiedz się więcej poniżej!

[Kliknij w link i wyświetl kalendarz] 

Fundacja Internationaler Bund Polska prowadzi Centrum Edukacji i Wsparcia dzięki finansowaniu firmy Shell Polska i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.