Fundacja Internationaler Bund Polska zatrudni opiekunów/opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych

Miejsce pracy: Lędziny i Imielin

Opis stanowiska pracy

 • pomaganie podopiecznym w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
  (przygotowywanie i podawanie posiłków, dostarczanie żywności, utrzymywanie
  czystości w mieszkaniu, pranie, zakupy, regulowanie opłat, pomoc w
  przemieszczaniu się do miejsc użyteczności publicznej);
 • pomoc w utrzymaniu codziennej higieny;
 • pielęgnacja zalecana przez lekarza;

Wymagania

 1. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez:
  1. a) osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun
   środowiskowy, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun
   kwalifikowany w domu pomocy społecznej,
   lub
  2. b) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym
   zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna
   faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu opieki nad osobą
   starszą
   lub
  3. c) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym
   zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna
   faktycznego
 2. Ponadto wszyscy kandydaci powinni posiadać dodatkowo odpowiednie cechy
  personalne niezbędne przy świadczeniu usług opiekuńczych, np.: odporność na
  stres, cierpliwość, zaradność i zaangażowanie w niesieniu pomocy potrzebującym,
  które zweryfikowane zostaną w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.
 3. Osoby świadczące usługi opiekuńcze nie mogą być osobami karanymi.

Oferujemy

 • umowę zlecenie (praca od zaraz)
 • wynagrodzenie: 23,50 zł brutto za godzinę

Kontakt

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na
adres: bartlomiej.szymczyk@ib.de
Kontakt telefoniczny: 32 219 10 10 (pn-pt w godz. 8-15)
Prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: bartlomiej.szymczyk@ib.de

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.