Informujemy, że w dniu 15.02.2022 r. zakończyliśmy rekrutację podstawową do projektu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022” dla mieszkańców województwa małopolskiego.

Do dnia 15.02.2022 r. do biura fundacji Internationaler Bund Polska w Krakowie wpłyną komplet zgłoszeń (20 zgłoszeń dotyczących dzieci niepełnosprawnych do 16 r.ż ze wskazanym punktem 7 i 8 w orzeczeniu oraz 30 zgłoszeń od osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności ze sprzężeniami).

Dziękujemy za zainteresowanie, nadesłane zgłoszenia oraz zapraszamy do śledzenia  kolejnych informacji i ogłoszeń dotyczących rekrutacji do projektu.