Kolejny wspaniały czas za nami i naszymi 43 młodymi ludźmi ze szkół z Krakowa i Bochni!

Zakończyliśmy realizację mobilności zawodowych w ramach programu Erasmus+VET (konkurs 2021), w ramach którego na praktyki zagraniczne do Grecji (Leptokaria) wyjechało 43 młodych ludzi. Uczniowie i uczennice realizowali 2-tygodniowe praktyki w hotelach, restauracjach, sklepach, cukierniach, salonach fryzjerskich, firmach budowlanych i warsztatach samochodowych.

Uczniowie podnosili swoje kompetencje zawodowe, ale też zwiększali umiejętności interpersonalne. To wszystko pomogło im rozwijać swój profil zawodowy i wzmacniać pożądane na rynku pracy umiejętności. Ważnym celem projektu było także działanie na rzecz włączania społecznego, promowania równości i przeciwdziałania dyskryminacji, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Czas na poznawanie kultury i odkrywanie uroków pięknego kraju.

W wolnych chwilach poznawali bliższą i dalszą okolicę, zwiedzali Meteory, płynęli statkiem na wyspę Skiathos, zwiedzali fabrykę oliwy i pity.

Dla wielu młodych ludzi był to pierwszy tak długi wyjazd zagraniczny, który wymagał od nich samodzielności i otwartości. Dzięki praktykom u greckich pracodawców młodzież nabrała większej pewności siebie i wiary we własne siły. Dwie z uczennic odważyły się nawet, aby wyjechać podczas wakacji do pracy do hotelu, w którym odbywały praktyki.

Wymiana dobrych praktyk i informacji

W ramach projektu 4 nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie wyjechało na kilkudniową obserwację pracy do specjalistycznej placówki kształceniowej dla osób niewidomych w Chemnitz. Mieli tam możliwość obserwowania pracy niemieckich nauczycieli podczas prowadzonych przez nich zajęć zawodowych i praktycznych dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w 4 zawodach (tyfloinformatyk, pracownik biurowy, ślusarz i masażysta).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Realizuje go konsorcjum, w skład którego weszły oprócz Fundacji IB Polska: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie, Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie.