W ciągu całego wydarzenia ze wsparcia skorzystało ponad 70 osób! Pytania przybyłych dotyczyły spraw administracyjnych, społecznych (m.in kwestii emerytury czy ubezpieczenia), rynku pracy oraz opieki zdrowotnej. Dużo zapytań dotyczyło kwestii prawnych i poszukiwania pracy. Na miejscu można było skonsultować poprawność umowy i jej ramy prawne. Większość pytań była bardzo szczegółowa i specjalistyczna stąd cieszymy się, że zgromadzenie w jednym miejscu i czasie przedstawicieli różnych placówek dała obcokrajowcom możliwość otrzymania kompleksowego pakietu informacji. Dodatkowo dla instytucji była to kolejna szansa na bezpośrednią wymianę doświadczeń i wiedzy między ekspertami reprezentującymi różne podmioty. Duża frekwencja to dowód na to jak ważne są tego typu wydarzenia.

Dziękujemy za obecność wszystkim, którzy udzielali bezpłatnych konsultacji. Byli z nami przedstawiciele organizacji i instytucji takich jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polski Czerwony Krzyż, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojewódzki Urząd Pracy, Grodzki Urząd Pracy, Portal informacyjny UAinKrakow, Centrum Pomocy Prawnej im Haliny Nieć, IOM, Urząd Stanu Cywilnego, Punkt Obsługi Przedsiębiorcy z Urzędu Miasta Krakowa, Stowarzyszenie Mudita oraz przedstawicielka Miejsca Otwartego.

Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach!

Więcej zdjęć z wydarzenia – tutaj.