PL/ENG/UA

Dobra, ale co dalej? – spotkanie z Air Liquide dla młodych ludzi stojących przed wyborem ścieżki edukacyjnej i zawodowej

Czy właśnie zastanawiasz się, co dalej? A może szukasz zawodu marzeń? Nie wiesz, co jest Twoją działką? Chodź, pomożemy Ci znaleźć odpowiedzi!

Serdecznie zapraszamy Cię na spotkanie dla młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem drogi edukacyjnej i zawodowej. Wiadomo, że jest dużo pytań i czasem nie wiadomo od czego zacząć, ale my pomożemy zacząć Ci od początku i wspólnie może nam się udać!

Organizujemy spotkanie z pracownikami firmy Air Liquide Engineering & Construction w Krakowie, podczas którego podzielą się oni z swoimi doświadczeniami związanymi z wyborem kierunku studiów oraz dalszym rozwojem zawodowym.

Spotkanie będzie nie tylko okazją do poszerzenia horyzontów, ale także do zainspirowania się historiami sukcesu pracowników. Część z nich na pewno była w bardzo podobnym miejscu, w którym teraz Ty się znajdujesz – nie zawsze zna się wszystkie odpowiedzi.

24 kwietnia o 16:30 spotkanie dla młodzieży 13+: Zapisz się tutaj
25 kwietnia o 16:30 spotkanie dla młodzieży 16+: Zapisz się tutaj

Posłuchajmy super ludzi, odpowiedzmy na kilka pytań, zjedzmy wspólnie pizzkę i sprawmy, żeby było nam lepiej!

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na język ukraiński.

Do zobaczenia na spotkaniu!

ENG

What to do next? – Meeting with Air Liquide for young people facing the choice of educational and professional path

Are you just wondering what to do next? Or are you looking for your dream profession? Not sure what your field is? Come, we will help you find the answers!

You are cordially invited to a meeting for young people who are facing the choice of educational and professional path. It is known that there are a lot of questions and sometimes you don’t know where to start, but we will help you start from the beginning and together we can succeed!

We are organizing a meeting with employees of Air Liquide Engineering & Construction in Krakow, during which they will share their experiences related to the choice of a field of study and further professional development.

The meeting will not only be an opportunity to broaden your horizons, but also to be inspired by the success stories of employees. Some of them were certainly in a very similar place where you are now – you don’t always know all the answers.

April 24 at 4:30 pm meeting for youth 13+: Sign up here
April 25 at 4:30pm meeting for youth 16+: Sign up here

Let’s listen to super people, answer some questions, eat pizza together and make things better!

See you at the meeting!

UA

Гаразд, але що далі? – зустріч для молоді, що стоїть перед вибором освітньої та професійної кар’єри

Чи роздумуєш над тим, що робити далі? Або шукаєш професію своєї мрії? Не знаєш, що саме тобі підходить? Приходь, ми допоможемо Тобі знайти відповіді!

Запрошуємо Тебе на зустріч для молоді, яка стоїть перед вибором свого освітнього та професійного шляху. Загальновідомо, що питань виникає багато і іноді не знаєш, з чого почати, але ми допоможемо Тобі зробити перший крок і разом ми зможемо досягти успіху!

Ми організовуємо зустріч з працівниками компанії „Air Liquide” Engineering & Construction у Кракові, під час якої вони поділяться своїм досвідом, пов’язаним з вибором спеціальності у ВНЗ та подальшим професійним розвитком.

Зустріч стане не лише можливістю розширити свої горизонти, але й надихнутися історіями успіху співробітників компанії. Дехто з них, напевно, був у ситуації, дуже схожій на ту, в якій зараз знаходишся Ти – відомо, що не завжди знаєш відповіді на всі питання.

Цікаво надихатися, дізнаватися про способи і методи визначення того, що у Тебе виходить найкраще, або що може принести Тобі задоволення. І крім того, навчитися розпізнавати потреби ринку праці!

Приходьте, подивіться і послухайте цікаві історії!

24 квітня о 16.30 зустріч для молоді 13+: Реєстрація тут
25 квітня о 16:30 зустріч для молоді 16+: Реєстрація тут

Послухаємо чудових людей, відповімо на питання, разом з’їмо піцу і зробимо наше життя кращим!

До зустрічі!