Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie Uchodźców z Ukrainy”. W ramach zadania zostanie zapewniona obsługa prowadzonych przez fundację magazynów oraz wsparcie usług konsultantów.
Wysokość otrzymanego wsparcia: 89 472,00 zł.
Okres realizacji zadania do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Przedmiotem umowy jest prowadzenie trzech magazynów oraz udzielanie wsparcia przez konsultantów dla Uchodźców z Ukrainy.