Zapewniamy bezpłatne miejsca w przedszkolach lub dofinansowujemy miejsca w przedszkolach dla dzieci z Ukrainy!

Wsparcie dla przedszkoli w poszerzeniu dostępu dla dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie to kolejne działanie w ramach Kraków Wspólnie! Współpracujemy z UMK oraz UNICEF i do końca czerwca sfinansujemy 200 dzieciom z Ukrainy miejsca w przedszkolach! Chcemy współpracować z przedszkolami w całym Krakowie, by móc zapewnić dostępność pomocy dla jak największej grupy ludzi!

Więcej informacji dla przedszkoli – tutaj