Fundacja Internationaler Bund Polska poszukuje organizacji z Krakowa i okolic (fundacji, stowarzyszeń, instytucji publicznych – szkół, przedszkoli)*, które chciałaby gościć młode osoby w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Aktualnie nasi wolontariusze pracują w następujących placówkach: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, Zespół Szkół Specjalnych nr 11, SOSW Centrum Autyzmu i Przedszkolu Samorządowym nr 92 w Krakowie i Zespole Szkół w Waganowicach. Chcielibyśmy nawiązać współpracę z placówkami o podobnym profilu, jednak jesteśmy otwarci także na inne instytucje.

Szukamy placówek, które są zainteresowane rozwojem swoich podopiecznych poprzez umożliwienie im komunikowania się na co dzień w języku obcym, chcemy współpracować z organizacjami, które chcą mieć wpływ na budowanie otwartych na inne kultury i tolerancyjnych postaw wśród młodych obywateli.

Organizacja goszcząca:

 • nie ponosi żadnych kosztów udziału w projekcie,
 • nie wypłaca wynagrodzenia wolontariuszowi (otrzymuje on/ona wsparcie finansowe w ramach programu Europejski Korpus Solidarności),
 • gwarantuje wolontariuszowi pracę przez około 6 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu,
 • zapewnia rozwijającą pracę i realizację własnych inicjatyw i pomysłów w miarę możliwości placówki,
 • udziela wsparcia i wyznacza zadania wolontariuszowi podczas jego codziennych działań,
 • udziela regularnego feedbacku podczas spotkań ewaluacyjnych a także jest zainteresowana informacją zwrotną ze strony wolontariusza,
 • przydziela wolontariuszowi koordynatora, który będzie dbał o regularny, obu stronny feedback i ewaluację, a przede wszystkim będzie komunikował się z wolontariuszem w języku angielskim.

Wolontariusz(ka):

 • jest zmotywowany(a) do działania i pomocy a także realizacji własnych inicjatyw
 • jest w wieku od 18 – 30 lat, nie ma żadnych wymagań dotyczących jego/jej wykształcenia
 • pomaga we wprowadzaniu pewnych innowacji w placówkach, dzięki świeżemu spojrzeniu na placówkę i metody pracy
 • jest wyłącznie asystentem nie pracownikiem, Wolontariat jest okazją do zdobycia pierwszego doświadczenia
 • pomaga w procesie uczenia się
 • przysługują mu/jej dwa dni wolne po każdym miesiącu pracy
 • bierze udział w wydarzeniach organizowanych przez IB POLSKA, które mogą odbywać się w trakcie pracy w placówce
 • poznaje metody pracy w placówce/ instytucji

W razie pytań lub zainteresowania ofertą, prosimy o kontakt z:

Linki do stron, na których można uzyskać więcej informacji dotyczących programu:

 *UWAGA! Niestety ze względów formalnych nie mamy możliwości współpracy z organizacjami prowadzonymi przez osoby prywatne. Dla takich placówek proponujemy programy staży i praktyk.