Krocząca wizyta studyjna z przystankiem w Nowej Hucie! (PL/ENG/UA)

Odwiedzanie krakowskich organizacji pracujących ze społecznością lokalną to założenie kroczącej wizyty studyjnej, która odwiedziła nas w poniedziałek 20 maja! Bardzo miło było nam Was gościć na Górali 24. Podczas wizyty pokazaliśmy miejsca, w których dzieje się mnóstwo aktywności związanych z dwoma naszymi projektami: Centrum Edukacji i Wsparcia oraz Miejscem Otwartym!

Uczestnicy spotkania przy stole w Centrum Edukacji i Wsparcia

Uczestnicy spotkania przy stole w Centrum Edukacji i Wsparcia

Odwiedziły nas osoby z lokalnych organiacji m.in z: fundacji Czas Wolny, Centrum Obywatelskiego Centrum C10, Domu Utopii, Żywej Pracownia, Miejskiego Ośrodki Pomocy Społecznej z różnych części Krakowa i osoby z innych organizacji działających na rzecz mieszkańców Krakowa i budowania dobrego sąsiedztwa.

Chcemy się wzajemnie inspirować i poznawać, a także nawiązywać przyjacielskie relacje! Mamy głowę pełną pomysłów na wspólne działanie! Bądźcie czujni!

A study visit with a stop in Nowa Huta!

Visiting subsequent Krakow organizations working with the community is part of the rolling study visit, which visited us on Monday, May 20! We were very pleased to host the Biuro Inicjatyw Społecznych foundation at Górali 24. We showed places where a lot of activities related to two of our projects take place: the Education and Support Center and the Open Place!

Oprowadzanie po Centrum Edukacji i Wsparcia i Miejscu Otwartym

Oprowadzanie po Centrum Edukacji i Wsparcia i Miejscu Otwartym

Educational and Support Centre was visited by people from local organizations, including: the Czas Wolny foundation, the Centrum Obywatelskie Centrum C10, the Utopia Home, Żywa Pracownia, the Municipal Social Welfare Center from various parts of Krakow and people from other organizations working for the benefit of the inhabitants of Krakow and building a good neighborhood.

Our goal is to inspire and get to know each other, as well as establish friendly relationships!

We have a head full of ideas for activities! Stay tuned!

Мандрівний навчальний візит із зупинкою в Новій Гуті!

Відвідати більше краківських організацій, що працюють з громадою – це передумова пішохідного навчального візиту, який завітав до нас у понеділок 20 травня! Нам було дуже приємно приймати фундацію ” Biuro Inicjatyw Społecznych” на Górali 24. Ми показали їм місця, де відбувається багато заходів, пов’язаних з двома нашими проектами: Центру Освіти та Підтримки та Відкритого простору!

 

Pokazywanie gościom przestrzeni, w której odbywają się zajęcia.

Pokazywanie gościom przestrzeni, w której odbywają się zajęcia.

До нас завітали представники місцевих організацій з різних районів Кракова, зокрема, Фонду „Czas Wolny”, Centrum Obywatelskiego Centrum C10, Domu Utopii, Żywej Pracownia, Miejskiego Ośrodki Pomocy Społecznej , а також люди з інших організацій, які працюють на благо мешканців Кракова та будують добросусідські стосунки.

Ми хочемо надихнути та познайомитися один з одним, а також встановити дружні стосунки!

У нас повна голова ідей для спільних дій! Залишайтеся з нами!