Od 2 do 5 lipca nasza przedstawicielka Anna Niezgoda miała okazję uczestniczyć w wizycie studyjnej w Krakowie na którą zaproszeni zostali uczestnicy projektu MURAL z krajów partnerskich (Portugalii, Niemiec, Grecji, Wielkiej Brytanii i Holandii). Międzynarodowe spotkanie były realizowane przez Urząd Miasta Krakowa i program Otwarty Kraków. Warsztaty prowadzili: Urszula Majcher Legawiec z Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja, Kate z British Council, oraz Piotr Kwapisiewicz z  Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent.

W ramach powitania wszyscy zagraniczni goście z uczestnikami z Krakowa i Gdańska mieli okazję zobaczyć miasto z innej perspektywy. Rejs statkiem Sobieski pozwolił zobaczyć trzy odrębne niegdyś miasta – Kazimierz, Podgórze i Kraków.

Drugi dzień spędziliśmy w przestrzeniach starej synagogi a obecnie restauracji HEVRE. Celem warsztatów było poznanie się i integracja grupy oraz podzielenie się refleksjami na temat podjętych lokalnie akcji społecznych.

Zaprezentowany został program Otwarty Kraków i jego geneza, uczestnicy poznali również organizację InterkulturalniPL (m.in. laureata nagrody Krakowski Ambasador Wielokulturowości).

W trzecim dniu wizyty nasi goście mieli okazję bliżej poznać Kraków z perspektywy mieszkańców. Anna Niezgoda towarzyszyła jednej z grup podczas krótkiej wycieczki po ciekawych miejscach na mapie miasta dzieląc się anegdotami i odpowiadając na nurtujące przybyszów pytania.

W ramach bardzo rozbudowanego programu uczestnicy projektu odwiedzili miejsca, które są ważne dla cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych przebywających w Krakowie: Klub Ukraiński Fundacja Zustricz, Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Rozmawiali z Karolem Wilczyński (z Islamista blog) o muzułmanach mieszkających w Krakowie, poznali też Sameta – naszego wolontariusza z Turcji, który opowiadał o życiu muzułmanina w Krakowie. Zapoznali się również z historią społeczności żydowskiej mieszkającej w Krakowie, odwiedzili Żydowskie Muzeum Galicja, JCC Krakow i Żydowskie Stowarzyszenie Czulent. Na zakończenie dnia mieliśmy możliwość skorzystania z zaproszenia na dwa koncerty odbywające się w ramach festiwalu EtnoKraków/Rozstaje 2019

Podsumowaniem wizyty była dyskusja w której wziął udział Andrzej Kulig wice prezydent ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, który omówił politykę miasta dotyczącą migrantów, oraz pani Aleksandra Zapolska z Fundacji Zustricz która szczegółowo opisała sytuacje Ukraińców w Krakowie. Chętni mogli również odwiedzić greko-katolicką świątynię znajdującą się przy ulicy Wiślnej.

Kolejne spotkanie uczestników już w listopadzie!