PL/ENG/UA

📅 23 maja Ilia i Julia z zespołu Fundacja IB Polska odwiedzili naszych partnerów z Fundacji Kalejdoskop Kultur we Wrocławiu.

Podczas tej wizyty mieliśmy okazję odwiedzić siedzibę Kalejdoskopu Kultur, centrum zbiorowego zakwaterowania, wziąć udział w szkoleniach z psychoedukacji prowadzonych przez Fundację Edukacja Krytyczna, spotkać się z asystentką kulturową, a także znaleźć kilka uroczych wrocławskich krasnali! 🧙‍♂️

Jesteśmy niezwykle wdzięczni Kalejdoskopowi Kultur za naszą owocną współpracę w ramach projektu Miejsce Otwarte. Poprzez działania Kalejdoskopu Kultur możemy zapewniać indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne dla potrzebujących we Wrocławiu.

Serdecznie dziękujemy za gościnność i liczymy na kolejne spotkania w przyszłości! 💙🌍

ENG

📅 On May 23, Ilia and Julia from the IB Polska Foundation team visited our partners from the Kaleidoscope of Cultures Foundation in Wroclaw.

During this visit, we had the opportunity to visit the headquarters of Kaleidoscope of Cultures, a collective accommodation center, take part in psychoeducation trainings conducted by the Critical Education Foundation, meet with a cultural assistant, and find some cute Wroclaw dwarves! 🧙‍♂️

We are extremely grateful to Kaleidoscope of Cultures for our fruitful cooperation within the framework of the Open Place project. Through the activities of Kaleidoscope of Cultures, we can provide individual and group psychological support to those in need in Wroclaw.

We sincerely thank you for your hospitality and look forward to more meetings in the future! 💙🌍

UA

📅 23 травня Ілля та Юлія з команди Фонду IB Polska відвідали наших партнерів з Фонду Калейдоскоп культур у Вроцлаві.

Під час цього візиту ми мали можливість відвідати офіс Калейдоскопу культур, пункт колективного проживання, взяти участь у тренінгу з психологічної освіти, який проводила Фундація Edukacja Krytyczna, зустрітися з асистенткою з питань культури, а також знайти кілька милих вроцлавських гномів! 🧙‍♂️

Ми надзвичайно вдячні Калейдоскопу культур за плідну співпрацю в рамках проекту Відкрите Місце. Завдяки діяльності Калейдоскопу культур ми можемо надавати індивідуальну та групову психологічну підтримку тим, хто її потребує у Вроцлаві.

Щиро дякуємо за гостинність і сподіваємося на нові зустрічі в майбутньому! 💙🌍