Wielkie podziękowania dla wolontariuszy za zakupienie lekarstw do naszego punktu na Daszyńskieg 22. Podstawowe leki bez recepty farmaceuci-wolontariusze (z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie) przekazują potrzebującym uchodźcom z Ukrainy.

Od lewej Steve Rushton, Jeff Bryant i Lindon Williams!

Thank you very, very much!