PL/ENG/UA

W maju mieliśmy ogromną przyjemność gościć w Miejscu Otwartym wyjątkową osobę – Midori Samson. Jest ona nie tylko utalentowaną fagocistką, ale również oddaną edukatorką i aktywistką.

Midori, z grupą swoich przyjaciół-muzyków z Ukrainy oraz fotografem, zorganizowała u nas serię warsztatów muzycznych i artystycznych. To był niezwykle inspirujący czas, pełny muzyki, ciekawych rozmów, medytacyjnych warsztatów!

Spotkania odbywały się nie tylko na os. Górali 24, ale również w Pałacu w Paszkówce (JCC) oraz w siedzibie Fundacji Wolno Nam.

Było nam bardzo miło Was poznać! 💙

ENG

Music, painting and photography: Summary of workshop with Midori Samson

In May, we had the great pleasure of hosting at the Open Place a very special person – Midori Samson. She is not only a talented bassoonist, but also a dedicated educator and activist.

Midori, with a group of her musician friends from Ukraine and a photographer, organized a series of music and art workshops with us. It was an incredibly inspiring time, full of music, interesting talks, and meditative workshops!

The meetings were held not only on os. Górali 24, but also at the Palace in Paszkówka (JCC) and at the headquarters of the Wolno Nam Foundation.

We were very pleased to meet you! 💙

UA

Музика, живопис і фотографія: підсумки майстер-класів з Мідорі Самсон

У травні ми мали велике задоволення приймати у Відкритому Місці дуже особливу людину – Мідорі Самсон. Вона не лише талановита фаготистка, але й активна освітянка та активістка.

Мідорі разом з групою своїх друзів-музикантів з України та фотографом організувала для нас серію музичних та мистецьких майстер-класів. Це був неймовірно надихаючий час, сповнений музики, цікавих розмов та медитативних воркшопів!

Зустрічі відбувалися не тільки в os. Górali 24, але також у Палаці в Пашкувці (JCC) та в приміщенні Фонду «Wolno Nam».

Ми були дуже раді зустрітися з Вами! 💙