Fundacja Internationaler Bund Polska poszukuje psycholożki/psychologa do poprowadzenia w Tychach zajęć grupowych i indywidualnych dla 20 uczestników Centrum Integracji Społecznej, będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022. Zajęcia będą realizowane w ramach projektu ,,Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Termin realizacji zajęć: styczeń – czerwiec 2023
Liczba godzin: 80 zajęć grupowych, 120 godzin spotkań indywidualnych;
Miejsce realizacji: Centrum Integracji Społecznej w Tychach

Tematyka zajęć:

  • dostosowana do potrzeb grupy docelowej
  • udzielenie wsparcia psychologicznego
  • elementy treningu umiejętności społecznych

Wymogi wobec prowadzącego:

  • dyplom ukończenia uczelni wyższej;
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć o podobnym charakterze.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres: bartlomiej.szymczyk@ib.de w tytule wpisując: PSYCHOLOG do dnia 20.01.2023

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Informacja dodatkowa:

Nasza fundacja w swojej działania stosuje procedury przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu na tle seksualnym beneficjentów (tzw. PSEA) zgodne ze standardami agend ONZ. Osoby zatrudnione w Internationaler Bund Polska są zobowiązane do ich przestrzegania.