Bezpłatna pomoc asystentów dla seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+! 
Projekt jest kontynuacją naszych działań na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy projektu mogą bezpłatnie skorzystać z pomoc asystenta.

Na czym polega wsparcie asystenta?

Asystent może towarzyszyć seniorowi w miejscu zamieszkania (np. przez wspólne czytanie, rozmowę, gotowanie itd.)

Ponadto pomaga:

  • w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika zadania miejsce (np. dom, placówki oświatowe, szkoleniowe, kulturalne, świątynie, placówki służby zdrowia oraz rehabilitacyjne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/sportowe/społeczne/rozrywkowe, spacery.
  • w wyjściu na zajęcia rehabilitacyjne
  • zakupach z aktywnym udziałem uczestnika przy ich realizacji
  • załatwianiu spraw urzędowych
  • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami
  • korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, etc)

Szczegóły dot. wsparcia asystenta:

Usługi asystenta będą realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7-22 (w uzasadnionych przypadkach godziny usług mogą być zmienione).
Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika wynosi 50 godzin w kwartale.
Pod opieką asystenta w tym samym czasie może pozostawać tylko 1 uczestnik.
Usługi asystenckie realizowane w ramach zadania będą bezpłatne dla Uczestników zadania.

ZGŁOSZENIA:

Prosimy dzwonić po nr tel. +48 512 914 645, w godzinach 10.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku.

Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w zadaniu podpisany zostanie kontrakt trójstronny, którego stronami będą uczestnik lub jego opiekun prawny, fundacja Internationaler Bund Polska oraz asystent.

Regulamin zadania i więcej informacji o projekcie – tutaj.

To już kolejna edycja projektu, który realizujemy dzięki finansowaniu Gminy Miejskiej Kraków.