[English version below]

Zaczynamy nabór dla drugiej grupy do wzięcia udziału w wolontariacie grupowym Trial Angels w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Działanie już po raz kolejny organizuje zaprzyjaźniona organizacja z Włoch Centro Nazionale per il Volontariato. 

Projekt będzie trwał od 22 września do 4 listopada 2024 roku (6 tygodni). Koszty podróży oraz zakwaterowanie pokrywane są pokrywane przez organizację goszczącą (jeżeli uczestnik mieści się w określonych stawkach), dodatkowo każdy uczestnik otrzyma kieszonkowe oraz dodatkowe pieniądze na wyżywienia.

Szczegółowe kwoty dofinansowania oraz inne informacje znajdziesz w INFOPACK

Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz: https://forms.office.com/e/iSxndu6XmD 

Każdy uczestnik musi przesłać nam wymagane dokumenty i być zalogowany w Europejskim Portalu Młodzieżowym.

Projekt polega na odnowieniu toskańskiego odcinka drogi Via Francigena, która prowadzi z Cantenbury w Anglii do Rzymu, tak aby stała się bardziej dostępna dla spacerowiczów i rowerzystów. Poprzez wspólną pracę uczestnicy będą mieli okazję poznać historię i kulturę regionu, dzielić się swoimi doświadczeniami oraz rozwijać umiejętności językowe, międzykulturowe i interpersonalne.

[ENGLISH VERSION]

Join  Group Volunteering in Sunny Tuscany!

We are starting recruitment for the second group to participate in the group volunteering project Trial Angels as part of the European Solidarity Corps. Once again, the initiative is organized by our partner organization from Italy, Centro Nazionale per il Volontariato.

The project will run from September 22nd to November 4th, 2024 (6 weeks). Travel expenses and accommodation are covered by the hosting organization (accordingly to the travel limits given by the ESC programme). Additionally, each participant will receive pocket money and extra funds for meals. 

Detailed funding amounts and other information can be found in the INFOPACK.

Applications are accepted via the form: https://forms.office.com/e/iSxndu6XmD

Each participant must submit required documents and be logged in to the European Youth Portal.