Fundacja Internationaler Bund Polska szuka specjalisty lub firmy, który poprowadzi w Tychach zajęcia z zakresu edukacji związanej z profilaktyką uzależnień i edukacją zdrowotną w wymiarze 24 godzin dla grupy 20 osób nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin realizacji zajęć: październik – grudzień 2022
Liczba godzin: 24;
Miejsce realizacji: Centrum Integracji Społecznej w Tychach

Tematyka zajęć:

  • przeciwdziałanie uzależnieniom,
  • wiedza o mechanizmach uzależnienia i współuzależnienia,
  • mechanizmach funkcjonowania w uzależnieniu,
  • wychodzenia z uzależnienia,
  • zaznajomienie uczestników z nowymi metodami leczenia uzależnień wynikającymi ze zmian paradygmatów w podejściu do zaburzeń związanych z używaniem alkoholu, programami ograniczania picia (POP) których celem nie jest zupełna abstynencja lecz zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu.

Wymogi wobec prowadzącego:

  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć o podobnym charakterze;
  • posiadanie kwalifikacji formalnych do prowadzenia zajęć

Oferujemy stawkę 80 zł za godzinę prowadzonych zajęć

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres: bartlomiej.szymczyk@ib.de w tytule wpisując: TERAPEUTA do dnia 21.09.2022

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.