Miejsce pracy: Kraków

Opis stanowiska pracy

 • nadzór nad budżetem i finansami projektu fundacji realizowanego ze środków UNICEFU zgodnie z ich standardami;
 • sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań finansowych z zakresu realizacji projektu;
 • bieżący monitoring finansowy realizacji projektów;
 • kontakt z grantodawcą;
 • kontakt z zewnętrznym biurem księgowym i kadrowym; terminowe przekazywanie niezbędnych dokumentów;
 • kontakt z dyrekcją, koordynatorami/koordynatorkami i członkami/członkiniami zespołów odpowiadającymi za poszczególne zadania i projekty w kwestiach budżetowych i finansowych, konsultowanie budżetów, nadzór i monitorowanie prawidłowego wydatkowania budżetu projektu,
 • rozliczanie budżetu projektu;
 • współpraca z pracownikami Fundacji;

Wymagania

 • min. roczne doświadczenie w rozliczaniu projektów;
 • znajomość języka angielskiego pozwalającą na swobodną pracę i komunikację z grantodawcą;
 • doświadczenie pracy w NGOs lub znajomość sektora organizacji pozarządowych w Polsce;
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, sumienność, terminowość;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność.

Dodatkowo punktowane

 • rozliczanie projektów finansowanych ze środków UNICEF-u;
 • dobra organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów i zarządzania czasem;
 • bieżąca znajomość zagadnień finansowo-księgowych oraz odpowiednich przepisów prawnych;
 • poczucie humoru.

Oferujemy

 • umowę o pracę na czas określony lub inną formę zatrudnienia;
 • możliwość częściowej pracy zdalnej;
 • pracę w entuzjastycznym i dynamicznym zespole i prężnie rozwijającej się organizacji;

Zainteresowane osoby prosimy o przesłania CV na adres: maria.wojtacha@ib.de z tytułem rekrutacja KOORDYNATORA/KI DS. ROZLICZANIA PROJEKTU UNICEFU

Dziękujemy wszystkim osobom, które wyślą do nas swoje zgłoszenia.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.