Miejsce pracy: Kraków

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • nadzór nad budżetem i finansami projektów fundacji;
 • sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań finansowych z zakresu realizacji projektów;
 • bieżący monitoring finansowy realizacji projektów;
 • kontakt z zewnętrznym biurem księgowym i kadrowym; terminowe przekazywanie niezbędnych dokumentów;
 • kontakt z koordynatorami i członkami zespołów odpowiadającymi za poszczególne zadania i projekty w kwestiach budżetowych i finansowych; tworzenie i wsparcie przy tworzeniu budżetów, nadzór i monitorowanie prawidłowego wydatkowania budżetów projektowych, rozliczanie budżetów projektowych;
 • współpraca z pracownikami Fundacji;

Wymagania:

 • bieżąca znajomość zagadnień finansowo-księgowych oraz odpowiednich przepisów prawnych;
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów;
 • bardzo dobra znajomość obsługi poczty elektronicznej, edytora tekstu, programu excel;
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, sumienność, terminowość, umiejętność pracy w zespole;
 • doświadczenie pracy w NGOs lub znajomość sektora organizacji pozarządowych w Polsce;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną pracę i komunikację;
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków unijnych;
 • umiejętność pracy w środowisku Office 365.

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę na czas określony lub inna forma zatrudnienia;
 • pracę w entuzjastycznym i dynamicznym zespole nastawionym na realizację celów;

Zainteresowane osoby prosimy o przesłania CV na adres: maria.wojtacha@ib.de z tytułem rekrutacja SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ PROJEKTÓW

Dziękujemy wszystkim osobom, które wyślą do nas swoje zgłoszenia. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.