Fundacja Internationaler Bund Polska poszukuje pracownika magazynu do projektu pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta Tychy. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Do zadań pracownika będzie należało:

  • prowadzenie magazynu z żywnością w Tychach – przyjmowanie dostaw żywności (w tym udział w rozładunku transportów) oraz wydawanie żywności beneficjentom projektu,
  • prowadzenie gospodarki magazynowej zgodnej z wytycznymi POPŻ,
  • prowadzenie bazy danych uczestników projektu,
  • prowadzenie sprawozdawczości związanej z projektem,
  • koordynacja wsparcia szkoleniowego adresowanego do uczestników projektu.

Wymogi:

  • znajomość komputerowych programów biurowych ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego excel,
  • brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy fizycznej oraz uzyskania książeczki sanepidowskiej,
  • umiejętność pracy z trudnym klientem.

Miejsce pracy: Tychy

Oferujemy umowę zlecenie – 20 godzin tygodniowo, stawka do 30 zł brutto za godzinę.

Prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: bartlomiej.szymczyk@ib.de

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.