Fundacja Internationaler Bund Polska szuka koordynatorki/a Wolontariatu Europejskiego (w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności) na minimum 1/2 etatu (lub w większym wymiarze) od lutego/marca 2021. Praca stacjonarna w biurze w Krakowie.

Internationaler Bund Polska to fundacja działająca w Krakowie od 2005 roku jako organizacja pożytku publicznego i instytucja edukacyjna. Więcej na www.ib-polska.pl i na naszym profilu na Facebooku.

Obszar działania Internationaler Bund Polska to m.in:

 • Wolontariat Europejski (w ramach programu Erasmus + Młodzież) oraz Europejski Korpus Solidarności,
 • Zagraniczne praktyki/staże zawodowe dla uczniów i absolwentów,
 • Spotkania mające na celu wymianę doświadczeń (realizowane ze środków unijnych programu Erasmus + i innych),
 • Projekty wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Centrum Integracji Społecznej w Tychach),
 • Aktywizacja osób starszych oraz usługi opiekuńcze i asystenckie dla seniorów,
 • Projekty edukacyjne, w szczególności dotyczące wielokulturowości,
 • Konferencje międzynarodowe na aktualne tematy związane z kształceniem zawodowym i edukacją dorosłych.

Zadania Koordynatorki/a:

 • wsparcie w zarządzaniu merytorycznym i finansowym projektów fundacji, w szczególności projektów Wolontariatu Europejskiego i Europejskiego Korpusu Solidarności,
 • organizacja wydarzeń, spotkań integracyjnych, ewaluacyjnych i warsztatów dla wolontariuszy zagranicznych,
 • wsparcie logistyczne/organizacyjne przy projektach, wydarzeniach i konferencjach organizowanych przez fundację w Krakowie,
 • promocja projektów fundacji i kontakt z partnerami,
 • bieżące prace administracyjno-biurowe i tworzenie baz danych.

Wymagania:

 • zainteresowanie organizacją i koordynacją projektów unijnych (Erasmus + i inne),
 • motywacja do pracy w NGO,
 • dobra znajomość języka angielskiego (dodatkowa znajomość języka niemieckiego lub innego obcego mile widziana),
 • mile widziane doświadczenie w pracy z wolontariuszami i osobami z innych kręgów kulturowych oraz doświadczenie w projektach młodzieżowych,
 • zaangażowanie, umiejętności organizacyjne, umiejętność rozwiązania problemów, odpowiedzialność i kreatywność,
 • dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych.

Termin:
Na CV i listy motywacyjne zainteresowanych kandydatów i kandydatek czekamy do 15.01.2021 r.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Kontakt: IB-Polska-Krakow@ib.de 

Prosimy o umieszczenie na wszystkich dokumentach klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim liście motywacyjnym, CV i załączonych dokumentach na potrzebę przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Internationaler Bund Polska z siedzibą w Krakowie (30-011), ul. Wrocławska 37a/320”.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Fundacja Internationaler Bund Polska z siedzibą w Krakowie (30-011), ul. Wrocławska 37a/320.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane zgromadzone w ramach tego procesu rekrutacji będą przechowywane do jego zakończenia. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania ich przetwarzania.