Fundacja Internationaler Bund Polska poszukuje koordynatora/ki realizacji projektu asystenckiego dot. asystenta osób starszych w wieku 85+

Miejsce pracy: KRAKÓW

Opis stanowiska pracy

Kompleksowa koordynacja i realizacja projektu Asystent 85+  w tym w szczególności:

 • prowadzenie kompletnej dokumentacji projektu
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych, współpraca przy prowadzeniu mediów społecznościowych i strony internetowej projektu, organizacja wydarzeń współpraca z mediami, partnerami, sponsorami
 • obsługa infolinii kontaktowej z podopiecznymi i asystentami;
 • opieka merytoryczna nad projektem i prowadzenie rozliczeń finansowych

Wymagania

 1. Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.
 2. Znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Empatia.
 4. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Dodatkowo punktowane:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie;
 • Doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych, współpracy z mediami;
 • Doświadczenie w pracy z osoba i starszymi i osobami z specjalnymi potrzebami;
 • Znajomość języka angielskiego;

Oferujemy

 •  umowę o pracę 3/4 etatu na czas określony;

Kontakt

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres:

maria.wojtacha@ib.de w tytule wpisując KOORDYNATOR/KA ASYSTENT 85+

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.