Nasza fundacja IB Polska poszukuje koordynatorów/ek magazynów w ramach prowadzonych akcji pomocowych dla Uchodźców z Ukrainy!

Miejsce pracy: KRAKÓW

Opis stanowiska pracy

 • Koordynacja pracy wolontariuszy w magazynie z darami;
 • Przyjmowanie darów;
 • Logistyka magazynu;
 • Wydawanie darów;
 • Dbanie o czystość magazynu;

Wymagania

 • Dyscyplina i dyspozycyjność;
 • Znajomość charakteru pracy magazynowej;
 • Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze;
 • Empatia i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Dodatkowo punktowane:

 • Prawo jazdy kat. B;
 • Znajomość języka angielskiego;

Oferujemy

 • umowę zlecenie, na okres do końca 2022 roku z możliwością przedłużenia;

Kontakt

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres:
maria.wojtacha@ib.de w tytule wpisując KOORDYNACJA MAGAZYNU

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.