ZAKRES PRACY:

Poradnictwo indywidualne dla 50 uczestników projektu (osoby niepełnosprawne) w formule on-line, w miejscu zamieszkania podopiecznego lub siedzibie IB Polska w Tychach lub Krakowie. Łącznie do zrealizowania 300 godzin konsultacji. Zakres poradnictwa: dostosowanie diety do uwarunkowań zdrowotnych beneficjenta, konsultacje żywieniowe, opracowanie jadłospisu.

Realizacja w okresie sierpień 2022 – marzec 2023.

WYMAGANIA:

  • Wykształcenie kierunkowe,
  • Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

CO OFERUJEMY:

Umowę zlecenie, stawka 105 zł brutto za godzinę konsultacji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłania CV na adres: bartlomiej.szymczyk@ib.de z tytułem rekrutacja DIETETYK

Dziękujemy wszystkim osobom, które wyślą do nas swoje zgłoszenia. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.