Nasza fundacja Internationaler Bund Polska poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych  do pracy na terenie miasta Tychy.

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie w wymiarze dostosowanym do możliwości pracownika (praca dodatkowa lub w pełnym wymiarze).

Nasze wymagania:

Minimum półroczne doświadczenie w realizacji usług asystenckich lub opiekuńczych (zarówno w ramach pracy zawodowej jak i w ramach doświadczeń osobistych np. opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, wolontariat).

Zakres obowiązków:

Wspieranie podopiecznych w wykonywaniu czynności dnia codziennego w tym:

  • pomoc w przemieszczaniu się i docieraniu do miejsc użyteczności publicznej,
  • pomoc w higienie,
  • pomoc w prowadzeniu gosp. domowego,
  • organizacja czasu wolnego.

Kontakt:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłania CV na adres: seniorzy.ib@gmail.com z tytułem rekrutacja ASYSTENT – TYCHY

Dziękujemy wszystkim osobom, które wyślą do nas swoje zgłoszenia. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.