24 marca wzięliśmy udział w zorganizowanym przez UNICEF szkoleniu, w trakcie którego zaprezentowane zostały materiały kampanii społecznych w zakresie zdrowia psychicznego oraz prewencji przemocy wobec dzieci. Dało nam to niepowtarzalną możliwość lepszego zrozumienia problemów, z jakimi mierzą się osoby, którym jak najlepszą pomoc i opiekę chcemy zapewnić.

Spotkanie odbyło się w Warszawie i brało w nim udział wiele osób reprezentujących organizacje pozarządowe, instytucje pomocowe i nie tylko! Podczas pierwszej części spotkania dowiedzieliśmy się, jak najlepiej stosować nauki behawioralne w naszej pracy. Poznaliśmy tajniki budowania komunikatów oraz mechanizmów podejmowania decyzji.

W ramach drugiej części spotkania analizowaliśmy wyniki badań jakościowych i ilościowych dotyczących zdrowia psychicznego Mam z Ukrainy, które obecnie przebywają w Polsce. Badania dostarczyły nam cennych informacji o tym, jaka pomoc jest potrzebna i jak możemy wyjść naprzeciw potrzebom osób, które znajdują się w sytuacji kryzysowej.

Na koniec spotkania mieliśmy okazję do networkingu i wymiany doświadczeń wraz z innymi uczestnikami szkolenia. Wspólnie oglądaliśmy materiały dedykowane do nadchodzącej kampanii w sprawie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Zarówno z wyników badań jak i materiałów mamy zamiar skorzystać w najbliższym czasie więc śledźcie nasze media społecznościowe i stronę!