Pomagamy Seniorom 85+ z Krakowa!

W ramach zadania realizujemy usługi asystenckie dla 50 osób w wieku 85+ zamieszkałych w mieście Krakowie.

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy uczestnikom zadania w:
– aktywizacji Seniora w miejscu jego zamieszkania ( np. przy wspólnej rozmowie, wspólnym czytaniu, przygotowywaniu posiłku, itd.)
– w wyjściu na spacer
– w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika zadania miejsce (np. dom, praca, placówki kulturalne, świątynie, placówki służby zdrowia)
– w wyjściu na zajęcia rehabilitacyjne
– zakupach z aktywnym udziałem uczestnika przy ich realizacji
– załatwianiu spraw urzędowych
– nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami
–  korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino,galerie sztuki, etc.)

Usługi asystenta realizowane są przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7-22 (w uzasadnionych przypadkach godziny usług mogą być zmienione). Limit wizyt u jednego uczestnika to 2 wizyty w tygodniu.

Usługi asystenckie realizowane są bezpłatne dla Uczestników zadania.

W celu zgłoszenia udziału w zadaniu należy zadzwonić pod  numer tel. +48 512 914 645, w godzinach 10.00- 14.00 od poniedziałku do  piątku.

Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w zadaniu podpisany zostanie  kontrakt trójstronny, którego stronami będą uczestnik lub jego opiekun  prawny, fundacja Internationaler Bund Polska oraz asystent.

Regulamin zadania TUTAJ

Czekamy na Państwa zgłoszenia!!!