Pomagamy Seniorom 85+ z Krakowa!

W ramach zadania realizujemy usługi asystenckie dla 50 osób w wieku 85+ zamieszkałych w mieście Krakowie.

Usługi asystenta w szczególności polegają na pomocy uczestnikom zadania w:
–    w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika zadania miejsce (np. dom, placówki oświatowe, szkoleniowe,  kulturalne, świątynie, placówki służby zdrowia oraz rehabilitacyjne,
urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/sportowe/społeczne/rozrywkowe, spacery
–    w wyjściu na zajęcia rehabilitacyjne
–    zakupach z aktywnym udziałem uczestnika przy ich realizacji
–    załatwianiu spraw urzędowych
–    nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami
–    korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino,galerie sztuki, etc.).

Usługi asystenta realizowane są przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7-22 (w uzasadnionych przypadkach godziny usług mogą być zmienione). Limit wizyt u jednego uczestnika to 2 wizyty w tygodniu.

Usługi asystenckie realizowane są bezpłatne dla Uczestników zadania.

W celu zgłoszenia udziału w zadaniu należy zadzwonić pod  numer tel. +48 512 914 645, w godzinach 10.00- 14.00 od poniedziałku do  piątku.

Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w zadaniu podpisany zostanie  kontrakt trójstronny, którego stronami będą uczestnik lub jego opiekun  prawny, fundacja Internationaler Bund Polska oraz asystent.

Regulamin zadania TUTAJ

Czekamy na Państwa zgłoszenia!!!