Fundacja Internationaler Bund Polska realizuje w Tychach, powiecie bieruńko-lędzińskim oraz gminie Kobiór dwa nowe projekty społeczne, w ramach których świadczone są między innymi usługi asystenckie dla niepełnosprawnych seniorów w wieku 60 +. Asystenci będą pomagać w organizowaniu czasu wolnego, w przemieszczaniu się, załatwianiu codziennych spraw w tym spraw urzędowych, organizowaniu gospodarstwa domowego. Jest to nowa usługa społeczna na terenie Tychów. Dobiega końca rekrutacja uczestników (termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do 31.08.2019). Szczegóły: https://ib-polska.pl/aktualnosci/seniorzy-aktualnosci/trwa-rekrutacja-do-projektu-razem-dla-seniorow/