W związku z licznymi głosami ze strony zainteresowanych osób termin przyjmowania zgłoszeń w ramach projektu ,,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze” został przedłużony do 30.08.2019. Przypominamy, że w ramach projektu fundacja Internationaler Bund Polska realizować będzie m.in. usługi opiekuńcze, asystenckie oraz zajęcia Klubu Seniora. Szczegóły: https://ib-polska.pl/aktualnosci/seniorzy-aktualnosci/trwa-rekrutacja-do-projektu-razem-dla-seniorow/