Z końcem czerwca zakończyliśmy realizację projektu „Uczeń i Mistrz na parkiecie”. W  okresie od września 2018 roku grupa 40 tyskich seniorów uczestniczyła w warsztatach tanecznych oraz prowadziła animacje taneczne w klubach seniora oraz ośrodkach pomocy społecznej.

W trakcie trwania projektu blisko 40 osobowa grupa tyskich Seniorów brała udział w cyklu warsztatów ruchowo – tanecznych. Seniorzy podczas zajęć poznawali różne style taneczne, od standardowych tańców towarzyskich, poprzez tańce latynoamerykańskie,  aż po tańce ludowe zarówno te lokalne, jak i te mniej popularne w Polsce – pochodzące z różnych stron świata. Ich przygodę z tańcem pogłębiały spotkania z nauczycielami eksperymentalnych form zabawy ruchem i muzyką takich jak: medytacja w ruchu, 5 rytmów czy  improwizacje ciałem. Dzięki temu oprócz nauki różnych stylów tanecznych seniorzy zyskali wyjątkową okazję rozwinięcia umiejętności świadomej pracy z ciałem, a także dowiedzieli się co to jest taniec terapeutyczny.

W tajniki świata muzyki i tańca wprowadzali Seniorów zarówno tancerze z ich pokolenia – zdobywcy licznych nagród i tytułów zarówno na estradach krajowych jak i zagranicznych,  a także profesjonalni i doświadczeni tancerze zawodowi, reprezentujący szkołę tańca WIR z Mysłowic.  Warsztaty odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godzimy. W sumie przeprowadzono 68 godzin zajęć.
W ramach projektu odbyła się integracyjna potańcówka, bal karnawałowy, a uczestnicy warsztatów wystąpili z pokazem tańca na tegorocznej Senioriadzie.

Bardzo ważnym, a zarazem nowatorskim aspektem zakończonego projektu był jego wymiar społeczny. W ramach działań projektowych powstało ,,Pogotowie taneczne”. Uczestnicy warsztatów odwiedzali poszczególne ośrodki i instytucje pomocowe niosące wsparcie osobom potrzebującym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Były to m.in. domy opieki społecznej, świetlice terapeutyczne, domy seniorów, domy dziecka, a także placówki lecznicze. W ramach swojej interwencji „Pogotowie taneczne” organizowało animacje taneczne oraz prezentowało wybrany układ taneczny.

Projekt finansowany był ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach konkursu „Seniorzy w akcji” prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę“.