W dniu 11 grudnia w tyskiej Mediatece odbyła się gala konkursu ,,Seniorzy z pasją”. Celem trzeciej już edycji imprezy było uhonorowanie aktywnych mieszkańców Tychów w wieku 60 i więcej lat, którzy są wolonariuszami, działają na rzecz innych, twórczo rozwijają swoje pasje oraz dzielą się nimi w swoich środowiskach lokalnych. W tym roku zgłoszonych przez kluby, instytucje i mieszkańców miasta zostało 13 kandydatur. Byli to: Urszula Polubiec – przewodnicząca tyskiej Rady Seniorów, Danuta Wencel – autorka książki ,,Tyscy seniorzy opowiadają”, Zofia Skwarek – wolontariuszka prowadząca zajęcia z rękodzieła dla seniorów, Gertruda Machulec – założycielka Koła Gospodyń Wiejskich na Wartogłowcu, Stanisława Krzyżek – pomysłodawczyni projektu ,,Łamacz Barier”, Janina Dziedziel – pieśniarka i twórczyni strojów ludowych, Aldona Mierzejewska – długoletnia wolontariuszka tyskiego hospicjum, Polskiego Związku Niewidomych oraz DPS Wrzos, Wiesława Ślawska – aktywna członkini Polskiego Związku Niewidomych, współtwórczyni chóru działającego przy PZN, Danuta Skwarczyńska – autorka tomików poetyckich oraz bajek dla dzieci, Jan Paliczka – autor i propagator poezji haiku, Tadeusz Otręba – lider zespołu Platyna, działającego przy Klubie Seniora Platyna, Ryszard Maciszewski – miłośnik, instruktor i propagator tańca, Andrzej Ryszard Czerwiński – malarz, rzeźbiarz, przewodniczący Stowarzyszenia Twórców Kultury, organizator plenerów i wystaw malarskich dla malarzy nieprofesjonalnych.

Tegorocznymi laureatami zostali: w kategorii Aktywna Seniorka – pani Aldona Mierzejewska, w kategorii Aktywny Senior – pan Andrzej Ryszard Czerwiński. Gratulujemy. Organizatorem konkursu i gali była fundacja Internationaler Bund Polska.

 

Filmy o laureatach:

ALDONA MIERZEJEWSKA

ANDRZEJ RYSZARD CZERWIŃSKI