Tyskie Centrum Wolontariatu przystąpiło do akcji TVN – #TVNpomagajmysobie. Od dnia 14 grudnia wolontariusze Centrum rozwożą 50 obiadów do osób potrzebujących.  Najczęściej są to seniorzy objęci usługami opiekuńczymi i asystenckimi fundacji Internationaler Bund Polska.

facebook:   TyskieCentrumWolontariatu

instagram:  TyskieCentrumWolontariatu