Fundacja Internationaler Bund Polska realizuje w Tychach dwa projekty finansowane przez Unię Europejską w ramach, których niepełnosprawni seniorzy mogą skorzystać z usługi asystenckiej. Usługa asystencka jest w Tychach nową usługą społeczną, więc warto w kilku słowach przybliżyć na czym ona polega. Asystent osoby niepełnosprawnej pomaga w
– przemieszczaniu się m.in. do placówek służby zdrowia, punktów usługowych i innych miejsc publicznych,
– kontaktach z instytucjami, organizacjami,
– nawiązywaniu lub odbudowywaniu kontaktów społecznych i rodzinnych,
– animowaniu czasu wolnego podopiecznego (zachęcanie do rozwijania pasji i zainteresowań),
Ponadto do zadań asystenta należy wspólne spędzanie czasu wolnego, towarzyszenie w spacerach, wspieranie osoby niepełnosprawnej podczas zajęć sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych w tym w klubie seniora.

Więcej informacji pod numerem telefomu: 507-342-996 oraz 32 219 10 10 oraz na stronie internetowej Fundacji:
https://ib-polska.pl/projekt/razem-dla-seniorow/