Zapraszamy do udziału w międzypokoleniowym amatorskim konkursie tańca, który odbędzie się  w Tychach w dniu 30.09.2020. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych oraz instytucji oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które chcą zgłosić siebie lub swojego reprezentanta do udziału w konkursie tańca w następujących kategoriach:
a) tańczący soliści
b) tańczące duety
c) formacje taneczne (max. 5 osób ze względu na panującą sytuację zagrożenia epidemiologicznego)

Dopuszczalny jest występ formacji i duetów międzypokoleniowych.

Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie wypełnionej karty zgłoszeniowej w terminie do 21 go września 2020 roku na adres e-mail: seniorzy.ib@gmail.com lub złożenie jej osobiście w siedzibie Organizatora w Tychach przy ul. Edukacji 11 do godz.
16.00 w Klubie Seniora Platyna bądź przesłanie na adres pocztowy: 43 – 100 Tychy, ul. Edukacji 11: Internationaler Bund Polska (Klub Seniora Platyna).

Więcej szczegółów w Regulaminie Konkursu: Regulamin konkursu tanecznego

Impreza jest organizowana w ramach projektu „Pogotowie Taneczne” współfinansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Seniorzy w akcji“ prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych.
„ę“