17 listopada w SDK TĘCZA w Tychach już po raz drugi odbył się Międzypokoleniowy Konkurs Tańca Amatorskiego. Organizatorem wydarzenia była nasza fundacja Internationaler Bund Polska. 

W tym roku wydarzenie zostało sfinansowane w ramach konkursu „Tyskie Inicjatywy Kulturalne” ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Tychy na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Współorganizatorem wydarzenia była Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD”.

Podczas konkursu mogliśmy zobaczyć 29 występów, w których zaprezentowali się tancerze soliści, duety, pary taneczne, a także formacje i mini formacje. Międzypokoleniowość tego wydarzenia podkreśla fakt, że przedział wiekowy w konkursie kształtował się od lat niespełna 4 do 80+. Wszyscy uczestnicy niezależnie od wieku zaprezentowali się na wysokim poziomie i dostarczyli mnóstwa emocji i wrażeń zgromadzonej publiczności. Konkurs podzielony został na trzy kategorie wiekowe: juniorzy do lat 12, młodzież do lat 25 i seniorzy 26+ !

Jury konkursu miało trudne zadanie, stąd w niektórych kategoriach poziom występów zmusił do wskazania równorzędnych laureatów. Wybrano także laureata Grand Prix oraz przyznano nagrodę publiczności. Zmagania konkursowe oraz nagradzanie laureatów trwały do późnych godzin wieczornych. 

Podziękowania

Na scenie zaprezentowało o się ponad 70 tancerzy – zliczając występujące zespoły, formacje i duety taneczne. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy talentu, pasji i odwagi.

Dziękujemy również wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym, wspierającym realizację projektu prowadzonego przez fundację IB Polska na każdym jego etapie: Urząd Miasta Tychy, Miejskie Centrum Kultury w Tychach, Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa OSKARD, Parafia Miłosierdzia Bożego w Tychach.

Dziękujemy serdecznie członkom jury: 

Barbara Konieczna – Przewodnicząca Rady Miasta Tychy, 

Małgorzata Król – Dyrektor MCK w Tychach, 

Karolina Mokry – Instruktor tańca, 

Janina Rosiek – Mistrzyni tańca.

Istotne podziękowania również dla Pani trener Kingi Stolarczyk oraz Pana Macieja Gruchlika – Dyrektora MDK 1 w Tychach.

Mamy nadzieję, że zobaczymy się ponownie już za rok !