Od lipca 2019 roku zrealizowaliśmy na terenie miasta Tychy, powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz Kobióra 13 468 godzin usług opiekuńczych.

Komu i w jaki sposób i pomogliśmy?

Wsparliśmy 74 seniorki i seniorów 60+, którzy są niesamodzielni i potrzebują opieki.

Nasi opiekunowie pomagają w czynnościach higienicznych, dbają o to aby podopieczni zjedli posiłki. Dodatkowo w ramach usług zapewniają podstawowe sprzątanie mieszkania seniora i robią ogólne zakupy.

Nasze działania są elementem projektu ,,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Dzięki dofinansowaniu, nasze usługi opiekuńcze są znacznie tańsze od usług rynkowych i mogły nimi zostać objęte aż 74 osoby. Cieszymy się, że mogliśmy z nimi być w tym trudnym ,,covidowym” czasie.