PL/ENG/UA

Angielski dla Pracowników NGO w Krakowie!

Centrum Edukacji i Wsparcia Fundacji IB Polska ogłasza nabór na indywidualne konwersacje z języka angielskiego dla pracowników i pracowniczek krakowskich NGO świadczących pomoc humanitarną!

Konwersacje rozpoczynają się już w kwietniu, trwając do czerwca i prowadzone będą przez wolontariuszy i wolontariuszki z Shell.

Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 29 marca do godziny 12:00!

Konwersacje będziemy prowadzić w formie zarówno stacjonarnej jak i online, a miejsce konwersacji jest do ustalenia pomiędzy wolontariuszem, a uczestnikiem konwersacji. I są one całkowicie bezpłatne!

Liczba miejsc jest ograniczona, więc pośpiesz się i zarejestruj już dziś: link do rejestracji

Zachęcamy również do kontaktu w razie pytań pod adresem e-mail: klaudia.blaszczak@ib-polska.pl

Pamiętaj, udział w konwersacjach jest przeznaczony wyłącznie dla pracowników NGO mających siedzibę w Krakowie i świadczących pomoc humanitarną.

Fundacja IB Polska prowadzi Centrum Edukacji i Wsparcia dzięki finansowaniu firmy Shell Polska i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.

 

ENG

English for NGO Workers in Krakow!

Education and Support Center of IB Polska Foundation announces recruitment for individual English conversations for employees of Cracow NGOs providing humanitarian aid!

Conversations start from April, lasting until June and will be conducted by Shell volunteers.

Applications are accepted only until March 29 at 12:00 pm!

We will conduct the conversations in both in-person and online formats, and the location of the conversations is to be determined between the volunteer and the conversation participant. And they are completely free of charge!

The number of places is limited, so hurry and register today: link do rejestracji

We also encourage you to contact us with any questions at: klaudia.blaszczak@ib-polska.pl

Remember, participation in the conversations is intended only for employees of NGOs based in Krakow and providing humanitarian aid.

IB Poland Foundation runs the Education and Support Center thanks to funding from Shell Poland and cooperation with the City of Krakow.

 

UA

Англійська для працівників та працівниць неурядових організацій у Кракові!

Центр Освіти та Підтримки Фонду IB Polska оголошує набір на індивідуальні курси розмовної англійської мови для працівників та працівниць краківських неурядових організацій, що надають гуманітарну допомогу!

Заняття розпочнуться вже у квітні і триватимуть до червня, а проводитимуть їх волонтери компанії Shell.

Заявки на участь приймаються лише до 12:00 29 березня!

Ми будемо проводити бесіди як в очному, так і в онлайн форматі, а місце проведення бесіди узгоджується між волонтером та учасником бесіди. І вони абсолютно безкоштовні!

Кількість місць обмежена, тож поспішайте зареєструватися вже сьогодні: link do rejestracji

Ви також можете звернутися до нас з будь-якими питаннями за адресою: klaudia.blaszczak@ib-polska.pl

Пам’ятайте, що участь у розмовах можуть брати лише працівники неурядових організацій, що базуються в Кракові та надають гуманітарну допомогу.

Фонд IB Polska керує Центром Освіти та Підтримки завдяки фінансовій підтримці компанії Shell Polska та співпраці з владою міста Кракова.