Gruziński, francuski, turecki, hiszpański, włoski – wkrótce obsługa w Punkcie Informacyjnym dla obcokrajowców w Krakowie zostanie rozszerzona o te języki. Wszystko dzięki naszym wolontariuszom z Europejskiego Korpusu Solidarności. Młodzi ludzie z Gruzji, Francji, Turcji, Hiszpanii i Włoch wesprą tłumaczenie porad telefonicznych i osobistych w punkcie.

Od marca 2021 fundacja Internationaler Bund Polska wraz z partnerami prowadzi Centrum Wielokulturowe w Krakowie. Zadanie jest finansowane przez Miasto Kraków. Obsługa Punktu jest częścią tego dużego projektu.

Jakiego rodzaju pomoc oferuje Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców?

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców logo - Migrant Infopoint in Krakow

Porady dla obcokrajowców mieszkających w Krakowie udzielane są w obszarach takich jak:

 1. edukacja;
 2. służba zdrowia;
 3. kultura;
 4. pomoc społeczna;
 5. rynek pracy, meldunek, zatrudnienie, świadczenia realizowane na rzecz bezrobotnych i osób w sytuacjach kryzysowych;
 6. uzyskanie prawa jazdy, nr PESEL, rejestracji urodzeń i zgonów;
 7. pomoc społeczną oraz korzystania ze świadczeń rodzinnych;
 8. niepełnosprawność;
 9. pomocy ofiarom dyskryminacji lub przemocy;
 10. wynajem mieszkań oraz przepisów wynajmu lokali i mieszkań w Polsce;
 11. kursów bezpłatnych oraz komercyjnych dla cudzoziemców realizowanych terenie Krakowa;
 12. innych ważnych spraw życiowych.

Ponadto w ramach Punktu prowadzimy poradnictwo prawne, udzielamy informacji dot. formalności z zakresu legalizacji pobytu, uzyskania Karty Polaka, obywatelstwa, pozwolenia na pracę. Dodatkowo informujemy beneficjentów o istniejących organizacjach działających na rzecz migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych działających w Krakowie.

Informacje udzielane są w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Na ten moment Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców z racji restrykcji związanych z pandemią koronawirusa  działa zdalnie od wtorku do piątku oraz w każdy ostatni weekend miesiąca. Poradę uzyskać można pod numerem telefonu +48 887 201 598.

Nasi wolontariusze będą dyżurować w następujące dni, w godzinach 15:00-17:00:

 • 6.05 – język gruziński, Geno
 • 13.05 – język francuski, Matthis
 • 18.05 – język turecki, Selin
 • 20.05 – język hiszpański, Lucia
 • 27.05 – język włoski, Gabriele
Na ten moment zapraszamy do korzystania z porad telefonicznie. W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej liczymy, że będziemy mogli gościć beneficjentów w naszym biurze.

Punkt Informacji dla Obcokrajowców w Krakowie znajduje się na ul. Karmelickiej 46/51.

 

Operatorami Centrum Wielokulturowego w Krakowie od 1 marca 2021 r. są Fundacja Internationaler Bund Polska, SalamLab.pl | Laboratorium Pokoju, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.
Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Krakowa w ramach programu Otwarty Kraków.