Szukamy osoby, która wesprze nasz dział marketingu i komunikacji – zrób u nas praktyki i pomóż nam zmieniać Kraków w jeszcze lepsze miejsce!

Zadania:

 • współpraca z zespołem marketingu i komunikacji przy projekcie wspierającym wielokulturowość w mieście,
 • przygotowanie informacji o projektach i działaniach Fundacji,
 • działania komunikacyjne,
 • współpraca z partnerami Fundacji,
 • przygotowanie dokumentacji foto i wideo – spokojnie, nie musisz być guru kamery czy aparatu telefon wystarczy 😉
 • redakcja tekstów do wykorzystania w SM,

Czego wymagamy?

 • dyspozycyjności ok. 8 godzin w tygodniu,
 • zainteresowanie zagadnieniami: PR-u, komunikacji, marketingu, social mediów,
 • otwartości i chęci zaangażowania do pracy w NGO,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • kreatywności,
 • bycie na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi w Krakowie,
 • przygotowywanie grafik w Canva na podstawie szablonów,
 • przygotowywanie stories i rolek,
 • kontakt z obcokrajowcami w Krakowie,
 • pisanie i redakcja krótkich tekstów do postów na SM!

Co oferujemy?

 • szkolenie i możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 • super zespół do wsparcia,
 • poznanie świetnych ludzi, z którymi współpracuje Fundacja,
 • możliwości realizacji własnych projektów z pomocą Fundacji,
 • zdobycie doświadczenia w pracy z młodzieżą i dorosłymi i przy międzynarodowym projekcie,
 • umowa wolontariacka oraz/lub zaświadczenie o odbyciu wolontariatu/praktyk

Kontakt:

CV i listy motywacyjne zainteresowanych kandydatów/ek prosimy przesyłać na adres mailowy: anna.niezgoda.ibpolska@gmail.com z dopiskiem „Praktyki w zespole komunikacji i marketingu”

Uwaga! W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli dot. danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Krótko o fundacji Internationaler Bund Polska:

Internationaler Bund Polska jest fundacją działającą w Krakowie od 2005 roku jako organizacja pożytku publicznego. Misją Fundacji jest kompleksowe udzielanie pomocy i wsparcia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych w szczególności ze względu na wiek, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy status społeczny.

Obszary działania to m.in:

 • Pomoc społeczna (wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Centrum Integracji Społecznej, Bank Żywności w Tychach)
 • Wolontariat (m.in Europejski Korpus Solidarności, Tyskie Centrum Wolontariatu, oraz wolontariat lokalny w Krakowie)
 • Edukacja (zagraniczne praktyki/staże zawodowe dla uczniów i absolwentów, kursy językowe, konferencje)
 • Wielokulturowość (Centrum Wielokulturowe w Krakowie i Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie, spotkania, spacery, wydarzenia, Pomoc Ukrainie)
 • Seniorzy (Usługi opiekuńcze i asystenckie, Klub Seniora „Platyna” w Tychach)

Informacja dodatkowa:

Nasza fundacja w swojej działania stosuje procedury przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu na tle seksualnym beneficjentów (tzw. PSEA) zgodne ze standardami agend ONZ. Osoby zatrudnione w Internationaler Bund Polska są zobowiązane do ich przestrzegania.