Fundacja Internationaler Bund Polska wraz z partnerami krajowymi i zagranicznymi, kontynuuje
projekt „Wyrównywanie szans na rynku pracy – mobilności zawodowe dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami”. Pierwszą mobilność zawodową (Niemcy, Frankfurt nad Odrą) udało nam się zrealizować
na przełomie września i października 2020 roku. Kolejna fala pandemii zmusiła nas do rezygnacji
zaplanowanych na wiosnę 2021 roku praktyk.

W czerwcu, wykorzystując względnie dobrą sytuację epidemiczną, podjęliśmy decyzję o rekrutacji
uczestników do udziału w zagranicznych praktykach zawodowych w Grecji. Zajęcia praktyczne
realizowane są w Hotelu Galaxy w Leptokari. Uczestniczą w nich uczniowie ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im ks. J. Twardowskiego w Bochni. Partnerem zagranicznym jest Greece & Dreams (D&G) Travel.

Wyrównanie szans na rynku pracy - mobilnośc zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami - partnerzy

Młodzież będzie podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe realizując zadania w kuchni hotelowej, w
serwisie oraz dbając o czystość i porządek w częściach mieszkalnych i wspólnych hotelu. Planowane
są też wycieczki (Ateny, Meteory), pokazy kulinarne, prezentacje dotyczące stosowanych w kuchni
greckiej przypraw, odwiedziny w miejscach, gdzie tłoczona jest oliwa i wypiekany tradycyjny chleb
pita.

Przed wyjazdem młodzież uczestniczyła w zajęciach przygotowania kulturowo-pedagogiczno-
językowego realizowanego w ramach zajęć dodatkowych w szkole. Na zakończenie
kilkunastogodzinnych zajęć uczniowie i uczennice przygotowali plakaty w j.angielskim, na których
przestawili się, określili swoje zainteresowania i oczekiwania związane z wyjazdem. Sami wybrali lub
specjalnie wykonali też zdjęcie, które umieścili na przygotowanym plakacie. Te swego rodzaju
wizytówki uczestników wysłano do osób / miejsc gdzie uczniowie realizują praktyki.

Zagraniczne mobilności zawodowe w ramach projektu realizowane są przez konsorcjum, w skład
którego oprócz naszej fundacji wchodzą Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie, Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w
Krakowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej
w Chorzowie.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego projektu: „Międzynarodowa mobilność
edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.